Đã đóng

Seeking an experienced WordPress MultiSite developer to fix and configure new WP plugins for our existing site

Dự án này đã nhận được 59 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $20 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
59
Mô tả dự án

We built a mutli-site and need someone to advise us on best practices for making it work right. We would like you to review/suggest new plugins as needed. Troubleshoot/fix existing plugin issues. Work with our current development team to solve issues.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online