Đã đóng

Seeking highly talented creative Userinterface designer

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $10 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Looking for highly skilled userinterface desinger.

Must have examples/

Must be able to start now and put in at least 5 hours today.

Pay at end of every week

Only apply if can are a single freelancer/ we are not looking for any company but single freelancer only, must be able to produce high quality interface designs from rough draft drawings.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online