Đã đóng

Senior Website Mockup Designer

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $ USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Hi, I'm looking for senior website designer who can create something cool and creative design based on my idea. Section should be NAV bar/portfolio and footer. We're looking for PSD version only. So if you've to submit design before i award you. If you agree then start your proposals "PSD" and ignore others. Thanks!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online