Đã đóng

Shirt Design & Matching hat

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $41 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $55 USD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

I need a shirt design for direct to garment printing and a matching hat design for embroidery.

Design details will be provided via private message. Looking for a design with original artwork.

Hat

5.5" x 2" design size

Shirt

Design for a navy or black shirt

Max size 12x16

Final file in PSD or PNG at least 150dpi

All fonts should be converted to outlines

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online