Đã đóng

Simple (Clean) image of Tree, with a Strangler Vine

Dự án này đã nhận được 55 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £85 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
55
Mô tả dự án

I require x2 images for use in an upcoming presentation;

1) A simple and clean image of a Tree

2) A Strangler Vine which has fully wrapped itself around the tree

Each image should be seperate, yet able to be combined. The combined view would show the Vine on the tree, but the Tree and Vine MUST be separate layers;

The images will be used in a powerpoint presentation, using built-in animations.

Starting with a Tree, I intend to animate the Vine image, which will overlay the Tree. Finally, I will fade the tree image away, leaving the just the Vine image.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online