Simple UI needed al images available

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách £10 - £20 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 8

Mô Tả Dự Án

I need a UI made in the next hour, I have a full plan of where I want things to go , all graphics are provided + theme i also have all content that needs to go in to it labelled along with the map where each file needs to be placed. Very simple task and easy money for who ever wants to take the project.

My only needs are that it needs to be finished in the next 1-2 hours, And that the finish is to my needs. The finished image needs to be placed on an iPhone screen again the example of what i mean will be provided.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online