Slightly Alter a logo

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 55

Mô Tả Dự Án

Please make 2 more versions of the attached logo - I only require the WLA part from the top left but I need a WLI and a WLC

Same colours and everything as it is now however just change the A for a C and an I

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online