Đã hoàn thành

Speed up my website!

Dự án này đã kết thúc thành công bởi vamir với giá $115 AUD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
91
Mô tả dự án

I currently have an adult website (NSFW so please only apply if you are comfortable with adult material) that needs speeding up.

My site currently rates very poorly for both mobile and desktop speed tests but I don't know how to improve this.

You will need to understand wordpress and how to optimise my website for speed.

Lastly I have had some issues with my website banner so I need some help fixing that up but I believe it should be a simple fix for someone with wordpress knowledge.

I have no rush on this project and would be happy to discuss the details with the winner over skype.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online