Đã đóng

Sports merchandise store needs site built on WIX

Dự án này đã được trao cho biznsoft với giá $250 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. HI we are a merchandise online store selling sports team apparel

We need someone to build our site on WIX to allow us to edit it later

We can provide you with templates of other sites we like for you to draw inspiration from

We need this done asap

Thanks

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online