Đã đóng

Supply (Bulk) Copyright Free Images

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $140 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$100 - $150 AUD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I need someone to supply 750 - 1000 images for commercial use. 90% of these images are 400x400px.

These images must not breach copyright for use on the web.

These images need to be originals, purchased, CC or allowed to be reused.

All images are to be supplied and progress payments will be made.

Images are to be of a Residential nature.

Melbourne, Australia

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online