Còn mở

Sweatshirt Graphics

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là £80 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
65
Mô tả dự án

I am looking for someone who is creative enough to work with some ideas we give them and then put something together for a sweatshirt/t shirt print

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online