Đã đóng

Terror Is Reality first Logo

Dự án này đã nhận được 83 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $33 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
83
Mô tả dự án

We are looking for Terror Is Reality first logo and it is a very simple one at that. This is a on going project

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online