Đã đóng

Theme Creation - open to bidding

Dự án này đã nhận được 32 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $566 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

Hi sanjay2004, I noticed your profile and would like to offer you my project. I would like to have a wordpress theme with following funtions:

- News blog

- Adverts between news (with AdrotatePro)

- Calendar with upcoming events

- Woocommerce Shop

- Very Simple Classified advertising

- Infinity scroll

The current site is: insidemotocross.ch. The site should be very similar but easier handling (less steps to publish an ad, better configuration of own account etc.)

I would deliver an entire concept and design. Just ask me if you have any further question.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online