Đã đóng

Theme Customization

Dự án này đã được trao cho psaitandrei2 với giá $80 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
109
Mô tả dự án

I need Full Content Customization of an existing Wordpress website. The Theme is up an running, it just needs the content and make sure full functionality is up and running. The content will be provided to you so it should be an easy job. Happy bidding.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online