Đã hoàn thành

Transdermal Labs REcharge REcover patches

Dự án này đã kết thúc thành công bởi pixtualgraphics với giá $155 CAD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

Need logo and packaging design for Transdermal Labs which manufacturers Energy (REcharge) and Hangover (REcover) patches.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online