Đã hoàn thành

Transfer a .html website to Wordpress, and move domains

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ethancoder1 với giá $250 USD trong 4 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
4 ngày
Tổng đặt giá
128
Mô tả dự án

I need to change a 400 page website (but only about 100 of the pages generate much traffic) to Wordpress. it is currently on an .html website. The site basically needs to be created in Wordpress, so it looks and navigates how it is today. I will give you a Wordpress template to use, but there may be some custom coding to make the homepage look as it does now.

You will receive access to a dropbox folder with the full website backup on it. You will build the website in Wordpress on a test site (you can decide where), I will check it, and then you will enable it to go live on the new hosting. I will also need to you to verify that the old links all map to a new page, with a permanent redirect or href, in a way that is SEO-friendly.

Please respond with your PRICE and TIMELINE.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online