Còn mở

$250 - $750 USD

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $518 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Cam girls needed and I need a new website. I need you to design and build it.

Hi

I looking for a very good website designer for a adult cam sites with experience in these kind of design, website has to look great with options as I requested

1. Model can create their profile where you have design no check their genuine status , is cam model is real or not

2. Their should be no way to create fake profile

3. Model should have option to fix their rates for their cam show with multiple payments receive option

4. Each show amount should be deducted with 10-15% that with credits to website owner rest amount will be credited to models account instantly

5. Further more information will be provided at chat

And cam girls are welcome to register for available slots for to get welcome bonus

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online