Đã đóng

USE titan script home page design> -- >>

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $155 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

Hi,

This job is intended for graphic designers and coding professionals.

The task is as follows:

1st stage:

Correct design issues

Add content to the page.

Change links

Create icons and embed them.

2nd stage

embed the home page design to a dynamic .net CMS

Type gizmo if you understood the task.

Thanks,

Nick

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online