Đã đóng

Update of Dispatch and Delivery Mobile Web App

Dự án này đã được trao cho jatindhoot với giá $947 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
104
Mô tả dự án

An existing dispatch and delivery mobile website consisting of Customer mobile web app, Driver hybrid Android / HTML app, and Administrator website is in need of some updates. It’s written in PHP using the CodeIgniter framework and a MySQL database on Linux.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online