Đã đóng

Update graphic interface for scan app / Android and iOS

Dự án này đã được trao cho deviphoneipad với giá €650 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
73
Mô tả dự án

Hello there,

It's time for an update for our QR scan app and we are looking for your help.

We have the new visual interface done (Sketch) and we need to make it functional when applied to the existing app code. Also there will be small updates to the code for some improvements for which we will provide a plan.

The update will be for both versions, iOS and Android. We will provide:

- Sketch file & resources

- App code for iOS ( objective-c)

- App code for Android

- Access to API ( all the date inside the app is taken from our API)

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online