Đã hoàn thành

Update look and feel of a WordPress Template

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Conepoint với giá $30 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
75
Mô tả dự án

I am intereseted in changing/updating the look and feel of a my WP website. I had a new template recently installed but it is NOT as good as the original and mobile has layout issues. I want to clean up content and graphics on landing/home page (too much content, not enough white space, dated look). I also want a stronger call to action and user conversation. An undertsanding of content, headings, color and graphic layout is a must. A SEO project hire to follow after this is completed.

Go to [url removed, login to view] to view site and also view on iphone 6

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online