Đã đóng

Update our Ebook

Dự án này đã nhận được 38 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $413 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

Would like talented firm who can recreate my current Ebook to use for my other LCG site. You will update, redesign, rearrange the format design using the same content. Sample provided is for Q2F and the site you're designing for is LCG (liberty capital group, inc)

We're one and the same company selling the same. You will replicate all 6 samples provided for LCG site. Your mock up must be as good as the sample - Q2F.

You must be creative, articulate and capable of completing the task within a timely manner.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online