Còn mở

Update site with new template

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $166 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
55
Mô tả dự án

Hi,

We need to update one site to a new template [to this one [url removed, login to view]], it is built with CI 2.1.3 and bootstrap 3.3.7

Right now the site is not responsive, there's a calendar view and most of the other views use a very similar "table". General view: [url removed, login to view]

Regards

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online