Đã đóng

Upgrade of Joomla website from 3.4.8 to latest and some minor design changes

Dự án này đã được trao cho outsourcejoomla với giá €111 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Need help to upgrade a Joomla website to current version, know that a straight upgrade gives a error 500 on frontend.

Want a minor change in design for frontpage: today the template shows three columns of featured articles in frontpage, want this to be changed so one column is featured, one is category one and the last is category 2.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online