Đã hoàn thành

Upgrade ebay store design to a responsive and mobile friendly

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ysama với giá $50 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

Hello, I have a eBay design that is not mobile friendly. I would like to upgrade the design to make it responsive and mobile friendly to pass the test in [url removed, login to view]

The design itself is:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

For more information please contact me.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online