Upload zip file , unzip auto by php code and read values from html and generate reports and make graph

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $60 - $70 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 30

Mô Tả Dự Án

I need urgent max in two days

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online