Upload zip file , unzip auto by php code and read values from html and generate reports and make graph

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $60 - $70 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 29

Mô Tả Dự Án

I need urgent max in two days

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online