Đã đóng

Vector Puzzle Lines - Earlet/Victorian style

Dự án này vừa được trao cho amritofficial69 với giá $164 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Please create a series of 5 puzzles cutting lines using vector lines.

4 of these should be in the style of an earlet or victorian style (two names for the same thing.

1 of them may be in the standard grid format.

Examples are attached.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online