Đã đóng

Visualisierungen für Legetechnik-Videos

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €203 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€100 - €300 EUR
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Ich werden 5 Videos à ca. 3-4 Minuten in der Legetechnik aus dem Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements aufbereiten. Dazu brauche ich Visualisierungen für verschiedenen Begriffe (wie z.B. Mitarbeitenden, Führungskraft, Telefon, Kommunikation, Workshop etc.), die ich anschliessend zum Filmen der Videos verwenden kann. Es werden ca. 70 Visualisierungen benötigt.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online