Đã đóng

I WANT A QUICK EFFECTIVE WEBSITE - open to bidding

Dự án này đã nhận được 47 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $256 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.I want a website like [url removed, login to view]

Urgently and very fast i also give you access to tell me the price this kind of website will cost me. check out the site and tell me what better you can do to make it better

I need a good web designer who can help out build something close to [url removed, login to view] and infact something far more reliable and better

I would appreciate if i receive a quick response from you via mail

Thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online