Đã hoàn thành

IT WEBSITE SERVICE

Dự án này đã kết thúc thành công bởi laabhaa với giá $250 CAD trong 12 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Đã hoàn thành trong
12 ngày
Tổng đặt giá
132
Mô tả dự án

I have two samples of website in my mind. i will show you and i want it to be exact. You have to meet deadline not a joke.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online