Đã đóng

Want SEO FRIENDLY OLD DOMAINS

Dự án này đã được trao cho GoogleRanking với giá $50 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $50 AUD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

WE REQUIRE SOME OLD DOMAINS WHICH ARE SEO FRIENDLY AND ALSO IN GOOD STANDING . WE WOULD NEED YOUR DOMAIN CONTROL PANEL TO VERIFY FEW THINGS. MAX BUDGET $50.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online