Đã hoàn thành

Want the wordpress developer for small taks -- 2

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ritu9382 với giá ₹1300 INR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

I want WordPress developer for small tasks on different projects. My budget is low.

You must have good WordPress knowledge including the theme customisation , action and hooks experience.

Indian freelancers preferred and should be available on weekends.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online