Đóng

Weather API Change + Misc

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $181 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Hi, I'm looking to change my location dropdown API from Google to Bing for a weather info site.

Along with that, there needs to be 2 more changes. They are:

1. Change the button to a different call out to say "Get Local Weather" instead of what it is now.

2. Move the weather result info above the call to action text.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online