Đã đóng

Web developer/ designer

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $238 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

I am looking for highly skilled web designer and developers. Java, spring, angular, 3D product viewer, bootstrap, relational database, other web technologies, etc.

please contact me if you are comfortable.

(REMOVED BY [url removed, login to view] ADMIN)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online