Đã hoàn thành

Web development

Dự án này đã kết thúc thành công bởi vtechiti với giá $842 USD trong 12 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Đã hoàn thành trong
12 ngày
Tổng đặt giá
58
Mô tả dự án

I need an existing website rebuilt. I need you to design and build my online store. We sell hidden cameras and have a great domain name. Our current site is old and stale. We have a competitors site we really like for you to see. I can add the products and I need to be able to continue to do that.I started working on a new site in WordPress but just don't have the time to do the entire site. I do have some graphics that could be used that i got from a graphic designer.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online