Đã đóng

Web development

Dự án này đã được trao cho stalskaya với giá $80 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
121
Mô tả dự án

I need a new website. I already have a design, I just need you to build a landing page. I have a design and I'm looking for a freelancer to build my landing page for me.

Static page with a call to action buttons linked to third party email capture site.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online