Đã đóng

Web development

Dự án này đã nhận được 86 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $559 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
86
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build it. Should be a website that will allow users invest in Bitcoins and/or local currencies with a return in investment of 50% for local currency and 100% for Bitcoin. And also get 5% of new person's investment they bring in.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online