Web development

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 83

Mô Tả Dự Án

I need a new website. I already have a design, I just need you to build a website for my small business. I need a simple webpage where i can enter/scan my workers workpass, then detect if they have collected their lunch. When i scan, it should retrieve data from a local database containing their data(name and workpass id). Webpage will be offline. Data Storage will be locally set up.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online