Đã đóng

Web development

Dự án này đã nhận được 83 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $195 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 SGD
Tổng đặt giá
83
Mô tả dự án

I need a new website. I already have a design, I just need you to build a website for my small business. I need a simple webpage where i can enter/scan my workers workpass, then detect if they have collected their lunch. When i scan, it should retrieve data from a local database containing their data(name and workpass id). Webpage will be offline. Data Storage will be locally set up.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online