Web development

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 3

Mô Tả Dự Án

I need a new website. I need you to design and build it. I need a page that runs a #c project for my potential clients. Need login details and passwords that I can easily make expire when needed. Later on might need to licence the c# code to run on my clients servers as well but the website more important now. No need for design really. All about numbers. The c# project is a forms application at the moment.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online