Đã hoàn thành

Web development

Dự án này đã kết thúc thành công bởi vranjan với giá $10 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build it. I need a page that runs a #c project for my potential clients. Need login details and passwords that I can easily make expire when needed. Later on might need to licence the c# code to run on my clients servers as well but the website more important now. No need for design really. All about numbers. The c# project is a forms application at the moment.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online