Đóng

Web development

Dự án này đã nhận được 60 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM1896 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM825 - RM2475 MYR
Tổng đặt giá
60
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build my online store. I plan to startup a new platform for web online business in malaysia... looking forward for experience local people / right person

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online