Đã đóng

Web development

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €487 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

Ich brauche eine neue Website Nur erstellen Sonstiges oder nicht sicher Guten Tag,

ich benötige eine simple Webseite mir 5 Button oben und etwas Inhalt.

Eine optische Startseite mit etwas Text und 2 -3 Bilder.

Die Texte schreiben wir selbst.

Joomla wäre schon auf meinen Server installiert und ein Theme verfügbar.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online