Đã đóng

Web development

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $471 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Ich benötige Änderungen zu einer vorhandenen Webseite.  Ich möchte in unseren jetzigen Webseite Änderungen vornehmen. Wir haben das Konzept schon vorhanden. Es muss nur geschickt dargestellt werden. Die jetzige Webseite ist in wordpress.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online