Đã đóng

Web development -- 2

Dự án này đã nhận được 76 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £4653 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£3000 - £5000 GBP
Tổng đặt giá
76
Mô tả dự án

Design,Develop, Launch with support - A fully responsive Website + its Hybrid app

Project: Design , create , publish and maintain a robust Website + its Hybrid app to work in all common mobile platforms. Email, blog, newsletter , chat , ssl, adverts,classified, market place , reviews , promotions , description/ animation videos including.

Area: web based booking including payment gateway / cart

Magnitude : moderate to major project

Duration: As soon as possible

Discussion : After short listing

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online