Đã đóng

Web development

Dự án này đã nhận được 50 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹156884 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹75000 - ₹150000 INR
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build it. A customized travel platform. Features: social media signup, profiles, review system, dms, mobile friendly, neat and responsive. You can take any reference but we recommend you should take inspiration from airbnb. This is a big project and we need dedicated players, not naive wp theme installers. It will require a lot of time, effort and communication. If you are serious then apply for it with strong portfolio. We throughly know the market rates. So if you try to project a budget that we may think is higher than the actual service we will simply avoid your application.

Thanks.

We are open to individuals but will prefer a team.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online