Đã đóng

Web development

Dự án này đã nhận được 155 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $494 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
155
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build my blog. I am a boys youth lacrosse coach in Tulsa, Oklahoma. Lacrosse is a very new sport here in Oklahoma, but it's popularity in this state is rapidly growing! I am one of the few coaches in the state with extensive knowledge of this game. I started playing lacrosse in the late 1980's as a very young boy and was lucky enough to play Division I Lacrosse in college as well. I am in need of a responsive website/blog that's primary purpose is to provide coaches, players & parents with the information/tools needed to learn, teach & grow the game. My target audience is lacrosse coaches, players & parents here in the Midwest.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online