Đã đóng

Web development

Dự án này vừa được trao cho nileshbakotiya với giá $1500 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
66
Mô tả dự án

I need a new web app. I need you to design and build it. Social networking site with certain architectural requirements. Rethink DB is necessary for backend. Front end based on MEAN stack (without MogoDB). Basic MVP; open to further work if initial work is satisfactory. Contact for further details.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online