Đã đóng

Web development

Dự án này đã nhận được 45 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₱1540 PHP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₱440 - ₱1200 PHP
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build a landing page. I need to build a new project for this

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online