Đã đóng

Web development

Dự án này đã nhận được 85 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $379 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
85
Mô tả dự án

I need some changes to an existing website. We have website & want to add more content to our existig websitr

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online