Web development

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 109

Mô Tả Dự Án

I need some changes to an existing website. I already have a website created on WordPress.org. I need data transferred over from old website .. consist of pdf files and sound cloud audio links and picture files .. I also need my website to have a very nice lool for my audiende. I already have website domain and it is registered with blue host. My old website is [url removed, login to view] ..I will hire the candidate that can give me the best quaility for the lowest [url removed, login to view] website must function well with cell phones also. I want my website to look really nice and professionally done .

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online