Đã hoàn thành

Web development -- 2

Dự án này đã kết thúc thành công bởi rahulhunjan99 với giá $80 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
100
Mô tả dự án

I need an existing website rebuilt. I need you to build my personal website. I need some changes to an existing website. I already have a website created on WordPress.org. I need data transferred over from old website .. consist of pdf files and sound cloud audio links and picture files .. I also need my website to have a very nice professional look for my audience. I already have website domain and it is registered with blue host. My old website is [url removed, login to view] ..I will hire the candidate that can give me the best quaility for the lowest [url removed, login to view] website must function well with cell phones also. I want my website to look really nice and professionally done . I also need you tube videos transferred over as well. I would like to incorporate some blog pages

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online